Personel Giriş Sayfası

TC Kimlik No:
Nüfus Cüzdan Seri:
Nüfus Cüzdan Seri No:

Personel bilgilerinde, yeni kimlik kart bilgileri olanlar,

yeni kimlik kartlarındaki "Seri No" bilgisinin, ilk üç hanesini “Nüfus Cüzdan Seri:” alanına

sonraki hanelerini ise “Nüfus Cüzdan Seri No:” alanına girerek başvuru yapabilirler.